Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК -ий захиалгаар 11Г магистраль шугамын шинэчлэлийн ажлыг хүлээлгэн өгхөд бэлэн болоод байна.