Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж шинээр барих барилга угсралтын ажил явагдаж байна. Захиалагч Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар