Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж шинээр барих барилгыг ашиглалтад хүлээлгэн өглөө. Захиалагч Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар