1.  Барилгын бүтэцийн хувьд холимог системтэй баригдаж байгаа тул өрөөний хуваарилалтыг зоxион байгуулаx бүрэн боломжтэй.
2. 39.67 - 122.13 м2 бүхий 2-4 өрөөний сонголттой 15 төрлийн орон сууцыг санал болгож байна.