1.  Барилгын бүтэцийн хувьд холимог системтэй баригдаж байгаа тул өрөөний хуваарилалтыг зоxион байгуулаx бүрэн боломжтэй.
2. 38.83 - 288.81м2 17 төрлийн сонголт бүхий орон сууцыг санал болгож байна.