ДОНДОГДУЛАМ РЕЗИДЭНС

            Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2018 оны 2-р улиралд баригдаж эхэлсэн 2019 оны 3-р улиралд ашиглалтанд орох                                            Холимог бүтэц бүхий 8 баллд тэсвэртэй, өрөөний зохион байгуулалт хийх боломжтой 59 айлын 10 давхар тохилог орон сууц барилга.

38.83 - 288.81м2 17 төрлийн сонголттой өрөөний зохион байгуулалтыг сонгон хийх боломжтой орон сууцыг санал болгож байна.