card

    Дэнжийн 1000 орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 110/0,4Квт-ын хүчдэлтэй хуваарилах байгууламжын ажил, 15600м кабель шугамын ажил

 

    “Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах төслийн ажил, 

УБ, БЗД, Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж шинээр барих барилга  угсралтын ажил явагдаж байна.  Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар

   

    Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил

   

    Иргэн Д.Отгонбаатарын захиалгаар 7 автомашины дулаан зогсоолтой, үйлчилгээтэй 30 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил

  УБ, БЗД 8,17 хороо, 6 иргэн, 13 аж ахуйн нэгжийн барилгуудыг дулаан хангамжтай холбох ажил явагдаж байна.

   

    Хан-Уул дүүрэгт Нүхтийн аманд хувийн орон сууцны барилга угсралтын ажил