“Гэгээрэл” сургуулийн 5 давхар барилга угсралтын ажил

 

                                                              "ЗТБХБЯ”-ны “Цэвэр усны эх үүсвэрийн /2хФ219мм, 5,6 км шугам/ гүний худаг, барилга байгууламж /Дархан Уул, Шарын гол/-ын барилга угсралтын ажил.

 

СХД 18-р хороо Иргэн Ц.Отгонбаатарын 42 айлын үйлчилгээтэй 10-н давхар орон сууцны барилгын ажил.

                                                             ДБҮААГазрын захиалгаар ОХУ-ын ЭСЯ-ны гадна дулааны Ф200мм шугам шинэчлэн солих ажил 2008 он

 

                                                             “FCC”ХХК-ий захиалгаар “Өгөөмөр” хотхоны гадна дулаан, цэвэр ус  Ф200мм,  бохир усны Ф300мм шугамын угсралтын ажил 2008 он

                                                             “УБДС” ТӨХК-ний ТК-9-р цэгээс Ээрмэлийн ДДТ-ийн салаа хүртлэх 2ф300мм-ийн голчтой 782м дулааны шугам шинээр хийх ажил

                                                             “Сумын төвийн шинэчлэл төсөл” /Сэлэнгэ аймаг Цагаан нуур сум/ бохир усны-3850м, цэвэр усны- 7650м, дулааны-4450м шугамын ажил, 2,8МВт чадалтай халаалтын зуухны иж бүрэн барилга, гүний худаг, 150м3/хон хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.

                                                             НХОГазраас зарлагдсан “Ханын материалын бохир усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

Ирээдүй цогцолбор хорооллын бохир усны Ф150-500мм-ийн 4950м магистрал шугам, насос станцын зураг төсөл барилга угсралтын ажил

                                                              5Г магистраль, 84-р сургуулийн хойноос 13-р хорооллын ддт-1,2 салаатай худаг өнгөртөл 2Ф500 мм голчтой 100 метр хос дулааны шугамыг 2Ф600 мм голчтой болгон өргөтгөн шинэчлэх ажил

                                                              БГД-ийн 15-р хороо, 3-р хорооллын 16-р байрны барилгын буурь хөрсний нуралт үүссэн нөхцөл байдлаас үндэслэн зураг төслийн дагуу бэхлэх, хүчитгэх ажил

                                                              Буянт-Ухаа 2 орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамж 8 ширхэг ХТП-ын барилга түүний бүрэн тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил

   

     Хан-Уул дүүрэгийн 3 дугаар хорооны  240 хүүхдийн цэцэрлэг барилга угсралтын ажил 2017 он

                                                           “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгж”-ийн захиалгаар "4116 метр DM450&500-ийн зөөлөн ширмэн хоолойтой баянхошууны 1-р хэсгийн өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил. 2016 он

                                                             УБ, СХД Толгойт орчмын  гэр хороололд шинээр татах  бохир усны шугамын ажил  2017 он