card

 

    ЭХЯ-ны захиалгаар 5А магистраль ДЦС-3 -ын гаргалгааны 691 м Ф800мм шугам хоолойг Ф1000 мм болгон өргөтгөх ажил / багц-2 / 2023 он

     Дөмөг Өргөө орон сууцны барилга угсралтын ажил 2023 он

      ЭХЯ-ны захиалгаар 5А магистраль ДЦС-3 -ын гаргалгааны 646м Ф800мм шугам хоолойг Ф1000 мм болгон өргөтгөх ажил / багц-1 / 2022 он

   

     Баянхошуу дэд төвд усан сан, насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил 2020 он

УБ, БЗД, Амгалан цогцолбор сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж шинээр барих барилга  угсралтын ажил явагдаж байна.  Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар 2020 он

 Дэнжийн 1000 орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 110/0,4Квт-ын хүчдэлтэй хуваарилах байгууламжын ажил, 15600м кабель шугамын ажил

    УБ, ХУД, 11-р хороо 72 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил

УБ, БЗД 8,17 хороо, 6 иргэн, 13 аж ахуйн нэгжийн барилгуудыг дулаан хангамжтай холбох ажил. 2019 он

Хан-Уул дүүрэгт Нүхтийн аманд хувийн орон сууцны барилга угсралтын ажил 2019 он 

   

     11Г магистраль шугам сүлжээ шинэчлэлтийн ажил 2018 он

Нийслэлд ажиллаж байгаа 68 халаалтын зуухыг зогсоож, хэрэглэгчидийг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох ажил 2018 он

УБ, СХД Толгойт орчмын  гэр хороололд шинээр татах  бохир усны шугамын ажил  2017 он 

 

 

Хан-Уул дүүрэгийн 3 дугаар хорооны  240 хүүхдийн цэцэрлэг барилга угсралтын ажил 2017 он

“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төслийн нэгж”-ийн захиалгаар "4116 метр DM450&500-ийн зөөлөн ширмэн хоолойтой баянхошууны 1-р хэсгийн өөрийн урсгалтай ариутгах татуургын шугамын барилгын ажил. 2016 он

УБ, СХД Толгойт орчмын  гэр хороололд шинээр татах  бохир усны шугамын ажил  2017 он 

5Г магистраль, 84-р сургуулийн хойноос 13-р хорооллын ддт-1,2 салаатай худаг өнгөртөл 2Ф500 мм голчтой 100 метр хос дулааны шугамыг 2Ф600 мм голчтой болгон өргөтгөн шинэчлэх ажил

БГД-ийн 15-р хороо, 3-р хорооллын 16-р байрны барилгын буурь хөрсний нуралт үүссэн нөхцөл байдлаас үндэслэн зураг төслийн дагуу бэхлэх, хүчитгэх ажил

Буянт-Ухаа 2 орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамж 8 ширхэг ХТП-ын барилга түүний бүрэн тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил

 

“Сумын төвийн шинэчлэл төсөл” /Сэлэнгэ аймаг Цагаан нуур сум/ бохир усны-3850м, цэвэр усны- 7650м, дулааны-4450м шугамын ажил, 2,8МВт чадалтай халаалтын зуухны иж бүрэн барилга, гүний худаг, 150м3/хон хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.

НХОГазраас зарлагдсан “Ханын материалын бохир усны шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

Ирээдүй цогцолбор хорооллын бохир усны Ф150-500мм-ийн 4950м магистрал шугам, насос станцын зураг төсөл барилга угсралтын ажил

“Гэгээрэл” сургуулийн 5 давхар барилга угсралтын ажил

 

"ЗТБХБЯ”-ны “Цэвэр усны эх үүсвэрийн /2хФ219мм, 5,6 км шугам/ гүний худаг, барилга байгууламж /Дархан Уул, Шарын гол/-ын барилга угсралтын ажил.

 

СХД 18-р хороо Иргэн Ц.Отгонбаатарын 42 айлын үйлчилгээтэй 10-н давхар орон сууцны барилгын ажил.

ДБҮААГазрын захиалгаар ОХУ-ын ЭСЯ-ны гадна дулааны Ф200мм шугам шинэчлэн солих ажил 2008 он

 

“FCC”ХХК-ий захиалгаар “Өгөөмөр” хотхоны гадна дулаан, цэвэр ус  Ф200мм,  бохир усны Ф300мм шугамын угсралтын ажил 2008 он

“УБДС” ТӨХК-ний ТК-9-р цэгээс Ээрмэлийн ДДТ-ийн салаа хүртлэх 2ф300мм-ийн голчтой 782м дулааны шугам шинээр хийх ажил