card

 

        Удирдлагын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааныхаа бүхий л хүрээнд барилга угсралтын ажлыг олон улсын стандарт шаардлагаар өндөр түвшинд эрхлэн гүйцэтгэж, хэрэглэгч, ард түмнийхээ ая тухтай ажиллаж, амьдрах орчныг бүтээн байгуулан улс эх орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулах