Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Улаанбаатар хотын дулаан  хангамжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх” төслийн барилга угсралтын ажил явагдаж байна.