ЭХЯ-ны захиалгаар 5А магистраль шугамын хүлээлгэн өгөв.