Дасгал хөдөлгөөн эрүүл мэндийн үндэс. Ажлын эрч хүч