УБ, БЗД 8,17 хороо, 6 иргэн, 13 аж ахуйн нэгжийн барилгуудыг дулаан хангамжтай холбох ажил явагдаж байна.

Улаанбаатар хот, БЗД 8,17 хороо, 6 иргэн, 13 аж ахуйн нэгжийн барилгуудыг дулаан хангамжтай холбох ажил явагдаж байна. Захиалагч Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар