ДОНДОГДУЛАМ РИЗЕДЭНС орон сууцны барилга угсралтын ажил