СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 28-Р ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 28-Р ХОРОО, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 640 ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

ЗАХИАЛАГЧ:                     НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:                   "БУМБОД" ХХК

ЗУРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "ББСМО" ХХК